Wijzigingen wetgeving per 1 juli 2015 in het kort

Periode- en ketensysteem
Wijziging: vanaf 1 juli 2015 mag een werkgever 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd overeenkomen met de werknemer en dat binnen 24 maanden (is nu 36 maanden). Onderbrekingen van maximaal 6 maanden (is nu 3 maanden) tussen arbeidsovereenkomsten tellen mee voor de opbouw van de 24 maanden. Is de onderbreking langer dan 6 maanden (is nu 3 maanden) kan alles opnieuw beginnen.


Opvolgend werkgever
Wijziging: vanaf 1 juli is men opvolgend werkgever als men een arbeidsovereenkomst aanbiedt aan een werknemer die binnen 6 maanden (is nu 3 maanden) na zijn laatste werkdag weer aan het werk gaat bij een bedrijf of concern waar hij de afgelopen 6 maanden (is nu 3 maanden) voor gewerkt heeft en dat in een vergelijkbare functie.


Transitievergoeding
Nieuw: vanaf 1 juli 2015 moet een werkgever een werknemer een transitievergoeding betalen als de arbeidsovereenkomst eindigt. De hoofdregel is dat de werknemer 1/6 maandsalaris per elk half dienstjaar krijgt voor de eerste 10 jaar dienstverband. En hij krijgt 1/4 maandsalaris per half dienstjaar dat hij langer dan 10 jaar in dienst is geweest. De werkgever is geen transitievergoeding verschuldigd aan de werknemer wanneer deze zelf stopt, korter dan 2 jaar in dienst is geweest, ontslagen is door ernstig verwijtbaar handelen, nog geen 18 jaar is en niet meer dan 12 uur per week heeft gewerkt, de AOW gerechtigde leeftijd heeft bereikt, werkt bij een onderneming die failliet is of een uitzendkracht is die in dienst gaat bij de inlener.


ABU-cao voor uitzendkrachten
Wijziging: vanaf 1 juli 2015 duurt fase B 4 jaar (is nu 2 jaar). Er mogen in fase B maximaal 6 (is nu 8) detacheringsovereenkomsten voor bepaalde tijd overeengekomen worden.


NBBU-cao voor uitzendkrachten
Wijziging: vanaf 1 juli 2015 duurt fase 3 4 jaar (is nu 1 jaar). Er mogen in fase 3 maximaal 6 (is nu 4) uitzendovereenkomsten voor bepaalde tijd overeengekomen worden.


Na een ½ jaar WW-uitkering is alle arbeid passend
Wijziging: vanaf 1 juli 2015 wordt na een ½ jaar WW-uitkering (is nu 1 jaar) alle arbeid als passend gezien. Dit betekent dat het niveau of salaris van een baan geen belemmering meer mag zijn om die baan te accepteren of daarop te solliciteren. De maatregel geldt niet voor mensen die al voor 1 juli 2015 een WW-uitkering ontvangen.


Aan het werk met een WW-uitkering
Wijziging: vanaf 1 juli 2015 gaat de inkomensverrekening in de WW in. Dat betekent dat men van elke verdiende bruto euro altijd 30% zelf mag houden. Hierdoor loont het altijd om vanuit de WW aan het werk te gaan. De inkomensverrekening geldt niet voor mensen die al voor 1 juli 2015 een WW-uitkering hebben.


Kortdurend zorgverlof (WAZO)
Wijziging: vanaf 1 juli 2015 kan men naast eerstegraads bloedverwanten ook kortdurend zorgverlof opnemen voor grootouders, kleinkinderen, broers en zussen (tweedegraads bloedverwanten) en andere huisgenoten, bijvoorbeeld een inwonende tante of mensen met wie men een sociale relatie heeft zoals bijvoorbeeld een buurvrouw of vriend.

 

 
Met vriendelijke groet,
 
Gabriela Strahm & Bob Groos
Armslag ArbeidsmarktOpleidingen BV
Hoofddorp
T 023-5573040
M 06-22967603
E info@armslag.nl