Wettelijk minimumloon per 1 juli 2015

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen 1 juli 2015. Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband (40 uur per week ) wordt per 1 juli 2015:
  • € 1.507,80 per maand;
  • € 347,95 per week;
  • € 69,59 per dag.
Klik HIER voor publicatie staatscourant