Hoogte boete overtreding Wet Arbeid Vreemdelingen aangepast per 07-10-2015

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelt op 7 oktober 2015 dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het boetebeleid inzake overtredingen van de Wet arbeid vreemdelingen moet aanpassen en dit is intussen gebeurd. De standaardboete is per 7 oktober 2015 gewijzigd van € 12.000,00 naar 8.000,00 euro per overtreding.

De standaardboete van € 12.000 vond men onredelijk.