ABU-cao voor uitzendkrachten algemeen verbindend verklaard tot en met 4 november 2017

De ABU-cao is weer algemeen verbindend verklaard (AVV). Deze algemeen verbindend verklaring gaat in op 24 maart 2016 en loopt tot en met 4 november 2017. 


Uitzendondernemingen die geen ABU- of NBBU-lid zijn
Voor uitzendondernemingen die geen ABU-lid zijn betekent dit dat zij verplicht zijn om de ABU-cao vanaf 24 maart 2016 tot en met 4 november 2017 te volgen, behalve NBBU-leden. 

In artikel 2 lid 2 van de ABU-cao staat dat NBBU-leden de ABU-cao niet hoeven te volgen en haar eigen NBBU-cao voor uitzendkrachten mogen hanteren.

Een aantal organisaties hebben om dispensatie bij de minister verzocht maar deze verzoeken zijn allemaal afgewezen:
  • de Landelijke Belangen Vereniging (LBV) mede namens Connexie Payroll & Loonadministratie. Dit verzoek is afgewezen in de vorm van een afzonderlijke beschikking conform de Algemene wet bestuursrecht;
  • de Landelijke Belangen Vereniging (LBV) mede namens DPA Group N.V. Dit verzoek is afgewezen in de vorm van een afzonderlijke beschikking conform de Algemene wet bestuursrecht;
  • de Landelijke Belangen Vereniging (LBV) mede namens Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. Dit verzoek is afgewezen in de vorm van een afzonderlijke beschikking conform de Algemene wet bestuursrecht;
  • de Landelijke Belangen Vereniging (LBV) mede namens Persoonality Payrolling B.V. Dit verzoek is afgewezen in de vorm van een afzonderlijke beschikking conform de Algemene wet bestuursrecht;
  • Please B.V. mede namens Vakbond ABW. Dit verzoek is afgewezen in de vorm van een afzonderlijke beschikking conform de Algemene wet bestuursrecht;
  • het Alternatief voor Vakbond (AVV) mede namens de Nederlandse Vereniging van Uitzend- en Bemiddelingsbedrijven (NVUB). Dit verzoek is afgewezen in de vorm van een afzonderlijke beschikking conform de Algemene wet bestuursrecht.

Bron: https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-15865.html