Verstrekken burgerservicenummer aan inlener nu toegestaan vanaf 1 januari 2017

16 01 2017

Tot op heden was het niet toegestaan om een burgerservicenummer (BSN) te verstrekken aan de inlener.

Vanaf 16 januari en met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017 mag dit nu wel als het om de vrijwaring voor of matiging van de inlenersaansprakelijkheid gaat.

De inlener heeft een burgerservicenummer van de uitzendkracht nodig, om een beroep te kunnen doen op de vrijwaring voor of matiging van de inlenersaansprakelijkheid. De inlener hoeft nu niet meer zelf bij de uitzendkracht het burgerservicenummer op te vragen. 
De uitzendonderneming mag vanaf 1 januari 2017 het burgerservicenummer alleen hiervoor aan de inlener verstrekken zodra de uitzendkracht daadwerkelijk aan het werk gaat bij de inlener. 
 
Dit staat in artikel 1 lid b en artikel 2 van de Uitvoeringsregeling verplicht gebruik BSN.
Publicatie Staatscourant 16 januari 2017