De CAO Sociaal Fonds voor de Uitzendbranche (SFU) is per 2 mei 2017 algemeen verbindend verklaard

De CAO Sociaal Fonds voor de Uitzendbranche (SFU) is per 2 mei 2017 algemeen verbindend verklaard
 
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de CAO Sociaal Fonds voor de Uitzendbranche (SFU) per 2 mei 2017 algemeen verbindend verklaard. Het besluit geldt tot en met 31 december 2017.

Dit betekent dat alle uitzendondernemingen in Nederland een percentage van de loonsom aan SFU (Stichting Fonds Uitzendbranche) moeten afdragen.
 
Het doel van de Stichting Sociaal Fonds Uitzendbranche (SFU) is het financieren van projecten die betrekking hebben op 3 thema’s:
 1. opleidingen;
 2. arbeidsomstandigheden in de branche;
 3. én naleving van de ‘CAO voor Uitzendkrachten’.

Voor deze projecten zijn 3 stichtingen opgezet:
 1. STOOF, het fonds voor opleidingen binnen de uitzendbranche;
 2. STAF, het fonds dat zich richt op de arbeidsomstandigheden;
 3. SNCU, het fonds dat zorgt voor naleving van de ‘CAO voor Uitzendkrachten’.

Als deelnemer aan het Sociaal Fonds voor de Uitzendbranche kan men gebruikmaken van de diensten van de 3 stichtingen. Deze diensten worden gefinancierd vanuit de SFU en helpen de kwaliteit van de uitzendonderneming en van haar werknemers te verbeteren. Logischerwijs leidt dit tot een positief imago van de uitzendbranche.

Alle ondernemingen die lid zijn van de ABU en de NBBU zijn verplicht aangesloten bij de SFU.


Partijen die betrokken zijn bij de SFU-CAO zijn: 
 • de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen)
 • de NBBU (Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen)
 • FNV Flex
 • CNV Vakmensen
 • De Unie
 • LBV


@
Internetadres: www.sfu-online.nl
Internetadres: www.stoof-online.nl
Internetadres: www.arboflexbranche.nl
Internetadres: www.sncu.nl