Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) | Single Permit

TER INFO:
Toegevoegd | hoofdstuk 47.1
Vanaf 1 april 2014 is de procedure eenvoudiger geworden om een vergunning voor verblijf en arbeid aan te vragen voor een aantal buitenlandse werknemers en hun werkgevers.
 
 

Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) | Single Permit
De gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) is op 1 april 2014 ingevoerd

De GVVA (ook Single Permit genoemd) is een vergunning die vreemdelingen van buiten de EU, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland recht geeft om in Nederland te verblijven en te werken voor een periode langer dan drie maanden. De GVVA geldt voor het grootste deel van de arbeidsmigranten van buiten de EU en genoemde landen.Één procedure
De GVVA combineert de verblijfsvergunning en de huidige tewerkstellingsvergunning (twv) in één vergunning. Een vreemdeling die naar Nederland wil komen om langer dan drie maanden te werken (of zijn werkgever) hoeft nu dus nog maar één procedure te starten. Voorwaarden GVVA
De voorwaarden waaronder een vreemdeling naar Nederland mag komen om te werken en verblijven veranderen niet.
  • Zo mag een vreemdeling pas in Nederland werken wanneer er geen arbeidsaanbod uit Nederland en de EU beschikbaar is voor het werk.
  • Ook wordt getoetst of de vreemdeling wel de juiste arbeidsvoorwaarden krijgt.
Het UWV adviseert op deze punten de IND.
De IND wordt verantwoordelijk voor de GVVA en de afgifte ervan. 
 
 
 
Termijn beslissing
De termijn waarop de IND een beslissing neemt, wordt niet gewijzigd en bedraagt maximaal 3 maanden.
 
 
 
Aanvullend document
Voor de GVVA geldt specifiek dat het een verblijfsvergunning is waarbij een aanvullend document is opgenomen. In dat aanvullend document, dat de vreemdeling tegelijkertijd met zijn verblijfsdocument krijgt uitgereikt, staat bij welke werkgever, in welke functie en onder welke voorwaarden de vreemdeling de arbeid mag verrichten. Wanneer niet aan die voorwaarden wordt voldaan, kan de Inspectie-SZW de werkgever een boete opleggen.Tewerkstellingsvergunning verdwijnt niet
Een paar categorieën vreemdelingen zijn uitgezonderd van de GVVA.
Voor hen blijft het huidige systeem bestaan met een TWV van het UWV en een verblijfsvergunning van IND. Een TWV blijft bestaan voor:
  • seizoenswerkers, 
  • studenten, 
  • asielzoekers 
  • en Kroaten. 
 
 
@
  • Informatie van de IND. Klik HIER
     
  • Een GVVA aanvragen? Klik HIER.