Vanaf 1 januari 2015: Proeftijd [Artikel 7:652 BW]

Nieuw: Er kan geen proeftijdbeding meer overeengekomen worden indien de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor 6 maanden of korter.


Regels
  • Er kan geen proeftijdbeding overeengekomen worden indien de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor 6 maanden of korter.
  • Het proeftijdbeding moet altijd schriftelijk overeengekomen worden en dient voor zowel de werkgever als de werknemer dezelfde lengte te hebben. 
  • Is er geen proeftijdbeding schriftelijk in een arbeidsovereenkomst opgenomen dan is er geen proeftijdbeding. 
  • Voldoet het proeftijdbeding niet aan de wettelijke lengte dan is het proeftijdbeding nietig.
  • Verschillen de termijnen voor werknemer en werkgever ook dan is het proeftijdbeding nietig.

Nietigheid van het proeftijdbeding betekent dat er geen proeftijd is, de rest van de arbeidsovereenkomst blijft bestaan. 


Lengte proeftijd
Er is geen minimum eis met betrekking tot de lengte van de proeftijd. Wel zijn er maximum termijnen:
  1. Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 6 maanden of korter: 0 maanden
  2. Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd langer dan 6 maanden en korter dan 2 jaar: 1 maand
  3. Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd langer dan 2 jaar: 2 maanden
  4. Arbeidsovereenkomst voor de duur van het project (zonder einddatum en ongeacht de duur): 1 maand
  5. Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd: 2 maanden

Afwijking lengte bij CAO
Bij CAO kan een langere termijn dan 1 maand worden afgesproken voor arbeidsovereenkomsten korter dan 2 jaar. Het  maximum is dan 2 maanden. 
 

Opnieuw een proeftijd afspreken
Men mag in elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten niet (opnieuw) een proeftijd opnemen (tenzij het om een heel andere functie gaat waarbij er nieuwe vaardigheden en verantwoordelijken van de werknemer worden gevraagd). Dit geldt ook voor een opdrachtgever die een uitzendkracht na de uitzendperiode zelf een arbeidsovereenkomst aanbiedt. Ook hij mag geen proeftijdbeding opnemen als de uitzendkracht dezelfde functie blijft uitoefenen.