Vanaf 1 januari 2015: Aanzegtermijn [Artikel 7:668 BW]

Nieuw: Als de werkgever een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van langer dan 6 maanden aangaat met de werknemer heeft hij een aanzegtermijn van 1 maand.
Dit geldt dus voor arbeidsovereenkomsten, 
voor bepaalde tijd van langer dan 6 maanden, die in 2015 of nog later gaan eindigen.

De werkgever moet dan, uiterlijk 1 maand voordat de arbeidsovereenkomst gaat eindigen, aangeven of hij wel of niet een volgende arbeidovereenkomst aangaat en indien wel onder welke voorwaarden.
 
Uitzondering hierop is de projectovereenkomst welke geen einddatum heeft. Voor de projectovereenkomst geldt geen aanzegtermijn:
  • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 6 maanden of korter: 0 maanden
  • Arbeidsovereenkomst voor de duur van het project (zonder einddatum en ongeacht de duur): 0 maanden
  • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd langer dan 6 maanden: 1 maand
 
Aanzegtermijn niet toegepast
Indien de werkgever niet of niet op tijd de aanzegtermijn hanteert moet hij een vergoeding betalen aan de werknemer. Maximaal kost de werkgever dit 1 maand salaris (bruto). 
 
Voorbeelden:
1 maand te laat: 1 maand salaris.
2 weken te laat: 2 weken salaris.
 
Bij faillissement of surseance van betaling hoeft dit niet betaald te worden door de werkgever.