Vanaf 1 januari 2015: Concurrentiebeding [Artikel 7:653 BW]

Nieuw: Een concurrentiebeding mag slechts schriftelijk opgenomen worden indien het om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd gaat. De werknemer moet meerderjarig zijn (18 jaar en ouder).
 
Een concurrentiebeding schriftelijk opnemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan alleen als het echt noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. De werkgever moet dit schriftelijk motiveren.
 
Uiteindelijk zal de rechter bepalen welk onderdeel wel en welk onderdeel niet stand houdt van het overeengekomen concurrentiebeding.
 
De werkgever kan geen rechten ontlenen aan het overeengekomen concurrentiebeding, in het geval van het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst, als dit het gevolg is van gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

Vergoeding voor het concurrentiebeding
Als een werknemer belemmerd wordt om bij een ander werkgever te gaan werken kan de rechter bepalen dat er een vergoeding aan de werknemer betaald moet worden. Deze vergoeding moet betaald worden voor de duur van de belemmering. De vergoeding wordt naar billijkheid vastgesteld.
 
Er hoeft geen vergoeding te worden betaald als het einde van de arbeidsovereenkomst komt door het verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer.