Vanaf 1 januari 2015: Loondoorbetalingsplicht [Artikel 7:628 BW]

Nieuw: Bij CAO kan een langere uitsluiting dan 6 maanden overeen gekomen worden, mits de werkzaamheden incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang hebben. 

De werkgever dient het loon door te betalen over de overeengekomen uren per week die in de arbeidsovereenkomst staan. 
 
De werkgever mag voor de eerste 6 maanden van de arbeidsovereenkomst deze loondoorbetalingsverplichting schriftelijk uitsluiten. Met andere woorden: geen werk, geen loon.

Langere uitsluiting
Bij CAO kan een langere uitsluiting overeen gekomen worden, mits de werkzaamheden incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang hebben.