Buitenlandse studenten en werken

Een buitenlandse student die een verblijfsvergunning heeft voor een studie, mag in Nederland maximaal:
  • 10 uur per week werken,
  • of 40 uur per week in de maanden juni, juli en augustus.
Hierbij gaat het om studenten die komen uit een land buiten de EER en Zwitserland. De werkgever moet dan wel over een tewerkstellingsvergunning beschikken.
 
De Inspectie SZW heeft het afgelopen jaar 168 werkgevers gecontroleerd die buitenlandse studenten in dienst hadden. Bij bijna de helft van de inspecties zijn één of meer overtredingen geconstateerd.  Onder meer het niet hebben van een tewerkstellingsvergunning, onderbetaling en valsheid in geschrifte. De Inspectie heeft 75 boetes uitgedeeld voor in totaal ruim € 900.000,-.