Kennismodule 5 - WID, Vreemdelingen, AVG en Gelijke Behandeling


Net startend of terugkomend in de flexbranche en behoefte aan essentiële basiskennis? De kennismodule 'Documentherkenning, WID, Vreemdelingen en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)' van Armslag flexbranche opleidingen & e-learning voorziet in deze behoefte.


Inhoud kennismodule 5 A: Documentherkenning, WID en Vreemdelingen
Deze module gaat over de Wet op de identificatieplicht (WID), de echtheidskenmerken in ID-bewijzen, de Vreemdelingenwet (Vw), Vreemdelingendocumenten, de Wet basisregistratie Personen, de 
Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) en de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU).
 
Hoe herkent men of een document echt is of niet? Wanneer mag een (buitenlandse) uitzendkracht werken in Nederland? Welke wettelijke verplichtingen zijn er bij indiensttreding van een uitzendkracht? Hoelang moet je een ID-bewijs bewaren en aan wie mag een kopie hiervan verstrekt worden? 
 
 
 
Inhoud kennismodule 5 B: Algemene Verordening Gegevensbescherming en Gelijke behandeling
Deze module gaat over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Gelijke behandeling, Sollicitanten en richtlijnen, Selectie & selectiecriteria, Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG).
 
Wat houdt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in en welke gegevens mag je wel of niet opslaan in je personeelsdossier? Welke gegevens mag je verstrekken en aan wie? Er wordt ingegaan op wat discriminatie is, hoe om te gaan met discriminerende verzoeken en waarop niet op mag worden geselecteerd. Ook komt de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en de BIG registratie aan bod.
 
 

Klik HIER voor het overzicht van alle Kennismodules.
 


Modulair studeren
  • Toegang tot de e-learning en telefonisch uitleg hoe het systeem werkt en wat de leerdoelstellingen zijn.
  • Maken van opdrachten waarmee het leerproces vergemakkelijkt.
  • Maken van een eindtoets waarmee de module wordt afgerond.
  • Docenten zijn 7 dagen per week bereikbaar, ook voor praktijk vragen.
 

Hoe werkt de e-learning van Armslag
  • Op alle browsers en besturingssystemen.
  • Overal kennis bij de hand, ook op de iPad, tablets, smartphone of laptop.
  • Er is alleen een internetverbinding nodig.
 

Gevolgde module verrekenen met Basisopleiding Intercedent voor het SEU-diploma
Indien gewenst kan de gevolgde module ingebracht worden in een van onze Basisopleidingen Intercedent voor het SEU-diploma. Het moet dan wel om dezelfde deelnemer gaan. Per gevolgde module is dat € 42,00.
 
 

Prijs van de module
Per deelnemer: € 42,00 (excl. btw).
Mocht dit de 1e module zijn die men volgt wordt er € 30,00 extra in rekening gebracht voor administratie- en uitlegkosten (excl. btw).

Volledig Online
Uiterlijk starten met de studie:
04-12-2019