05: Instapopleiding Arbeidsrecht & ABU/NBBU-cao | e-learning | 2 lessen 08:30-12:30


Onze instapopleiding is ideaal om gelijk vanaf werkdag 1 te volgen. Zo heb je in de eerste werkmaanden de juiste kennis en kan je uitzendkrachten en inleners goed te woord staan. Met behulp van onze e-learning en de lessen vergroot deze instapopleiding jouw kennis over onderstaande onderwerpen:
 • Arbeidsrecht algemeen
 • Vormen van flexibele arbeid 
 • Periode- en ketensysteem
 • Vakantiedagen
 • Diverse bedingen in een arbeidsovereenkomst
 • Rechtsvermoeden
 • Per oproep recht op 3 uur loon
 • Eindigen van een arbeidsovereenkomst  
 • Personeelsdossier van een werknemer
 • Wet flexibel werken (Wfw) 
 • Wet op de ondernemingsraden (WOR)
 • Driehoeksverhouding
 • Mededingingswet
 • Wet aanpak schijnconstructies (WAS)
 • Brancheorganisaties
 • Stichting Sociaal Fonds Uitzendbranche (SFU)
 • Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (WAADI) & Beroepsgoederenvervoer
 • Uitzendfaciliteit
 • Fasensysteem ABU/NBBU-cao voor uitzendkrachten
 • Soorten uitzendovereenkomsten en detacheringsovereenkomsten
 • Opvolgend werkgeverschap
 • Beloning
 • Loondoorbetaling bij wegvallen uitzendarbeid en loon bij arbeidsongeschiktheid
 • Reserveringen en verlofrechten
 • Kostprijs en rekenen
 • Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wet WML)
 • Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP)
 • Duurzame inzetbaarheid van de uitzendkracht
 • Arbeidsmigranten uitzenden
 • Voorkomen van ziekte en ziekte-uitkeringen
 • Arbeidsomstandighedenwet
 • Arbeidstijdenwet & uitzenden van jongeren
 • Ziek met werkgever | Verlenging loondoorbetaling bij ziekte (VLZ)
 • Ziek zonder werkgever | Ziektewet (ZW)
 • Wet verbetering poortwachter
 • Personeelsdossier ziekteverzuim
 • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
 • Wet arbeid en zorg (WAZO)
 
Inhoud van de opleiding
De opleiding bestaat uit:
 • vier e-learningmodules
 • een klassikale les met lunch van 08:30-12:30 uur over Arbeidsrecht en de Driehoeksverhouding
 • een klassikale les met lunch van 08:30-12:30 uur over de ABU/NBBU-cao voor uitzendkrachten en Arbeidsongeschiktheid

 

Certificaat
Na het volgen van deze opleiding ontvang je bij het afronden van de toetsen met minimaal een 6 een certificaat voor:
 • Arbeidsrecht
 • Driehoeksverhouding
 • ABU/NBBU-cao voor uitzendkrachten
 • Arbeidsongeschiktheid
 
Wat mag je verwachten van onze e-learning?
 • De e-learning is overzichtelijk en ingericht met leerlijnen en planning.
 • Nadat je voor het eerst hebt ingelogd en bent gestart met de studie wordt je door ons persoonlijk gebeld om te checken of alles duidelijk is.
 • Je maakt opdrachten, toetsen en voortgangstoetsen die het leerproces ondersteunen en vereenvoudigen.
 • Je kan naar podcasts luisteren die het leerproces versterken. Deze podcasts zijn gemaakt om kennis verder toe te lichten.
 • De doorlopende leeranalyse laat zien welke onderwerpen goed gaan en welke nog niet. 
 • Zeven dagen per week is Armslag van 9.00 tot 21.00 uur bereikbaar voor het beantwoorden van jouw vragen en verzoeken.
 • Je vorderingen en resultaten zijn ook inzichtelijk voor jouw leidinggevende.
 • Onze e-learning werkt overal op. Je hebt alleen een internetverbinding nodig.
 • Je hebt toegang tot onze e-learning totdat je de certificaten hebt behaald.

Wat mag je verwachten van onze klassikale les van 08:30-12:30 uur?
 • Met e-learning heb je de modules, die tijdens de les behandeld worden, zelf al doorgenomen. Zo heeft elke deelnemer in de les hetzelfde kennisniveau.
 • Wij starten om 08:30 uur en sluiten af met een gezamenlijke lunch.
 • Met behulp van praktische opdrachten en herkenbare voorbeelden vergroot je tijdens de les jouw kennis.
 • De docent geeft uitleg over alle relevante thema’s en geeft je handige tips voor de dagelijkse praktijk.
 • De les gaat over Arbeidsrecht en de Driehoeksverhouding (module 1 en 2).
 • De les gaat over de ABU/NBBU-cao voor uitzendkrachten en Arbeidsongeschiktheid (module 3 en 4).
 
Wat mag je van Armslag verwachten als je klaar bent met de opleiding?
 • Je krijgt toegang tot het online naslagwerk.
 • Zolang je bij jouw werkgever in dienst bent, ontvang je (om up-to-date te blijven) informatie over wetswijzigingen en aanpassingen. 
 • Je kunt jaarlijks online onze gratis bijscholingstoets volgen.
 • Bij grote wijzigingen bieden wij jou gratis online bijscholingsopleidingen aan. 
 • Je ontvangt elke dinsdag en donderdag ochtend een kennisvraag per mail.
 
Wat is de studiebelasting?
 • De vier e-learningmodules hebben elk een studiebelasting van 6-8 uur. In totaal tussen de 24-32 uur.
 • De klassikale les duurt van 08:30 tot 12:30 uur. In totaal 8 uur.

 

Belangrijke details
 • De instapopleiding Arbeidsrecht en ABU/NBBU-cao voor uitzendkrachten kost € 554 (exclusief 21% btw). Dit bedrag is inclusief 2 lessen met lesmateriaal, lesstof in een ordner en per post verzonden, uitstekende lunch en onbeperkte toegang tot onze e-learning.
 • Uiteraard is deze opleiding ook intern voor jullie eigen onderneming te boeken. Ondergrens aantal deelnemers is 9. Voor meer informatie mail naar info@armslag.nl

 

 

Rotterdam
Uiterlijk starten met de studie:
25-10-2021
Lesdag 1: 24-11-2021 om 08:30
Lesdag 2: 18-01-2022 om 08:30
Elahuizen (Friesland)
Uiterlijk starten met de studie:
01-11-2021
Lesdag 1: 03-12-2021 om 08:30
Lesdag 2: 25-01-2022 om 08:30
Amsterdam
Uiterlijk starten met de studie:
08-11-2021
Lesdag 1: 09-12-2021 om 08:30
Amsterdam
Uiterlijk starten met de studie:
08-11-2021
Lesdag 1: 09-12-2021 om 08:30
Lesdag 2: 03-02-2022 om 08:30
Eindhoven
Uiterlijk starten met de studie:
15-11-2021
Lesdag 1: 17-12-2021 om 08:30
Lesdag 2: 17-02-2022 om 08:30
Eindhoven
Uiterlijk starten met de studie:
15-11-2021
Lesdag 1: 17-12-2021 om 08:30
Lesdag 2: 17-02-2022 om 08:30
Veessen (omgeving Apeldoorn)
Uiterlijk starten met de studie:
15-11-2021
Lesdag 1: 06-12-2021 om 08:30
Lesdag 2: 08-02-2022 om 08:30