Diplomaregister

Het Diplomaregister is bedoeld voor verificatie van een diploma-/certificaatnummer of naam van een gediplomeerde/gecertificeerde.

Diploma zoeken

Geboortedatum (dd-mm-jjjj)


Voor en achternaam
Diplomanummer