Privacystatement van Armslag

Armslag is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 
Armslag bepaalt waarom er persoonsgegevens worden verzameld en hoe dat dan gebeurt. 

Als wij het over ‘ons’, 'wij' of over ‘Armslag’ hebben, dan hebben wij het over de juridische entiteit Armslag ArbeidsmarktOpleidingen B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28078400. 
 

Welke gegevens verzamelen en verwerken wij?


Verzamelen en verwerken van gegevens van de cursist
De gegevens die wij registreren zijn noodzakelijk om de cursist toegang te kunnen geven tot onze e-learning. Ook zijn gegevens nodig voor het versturen van lesmateriaal per post. Wij registreren ook privé gegevens zodat wij met de cursist ook in het weekeinde en in de avonduren contact kunnen leggen:
 • Voornaam en achternaam
 • Functie
 • E-mail adres werk
 • E-mail adres privé (indien nodig geacht door de cursist)
 • Werkadres, postcode en plaats
 • Telefoonnummer werk
 • Mobiel nummer werk
 • Mobiel nummer privé (indien nodig geacht door de cursist)
Wanneer de cursist door Armslag wordt aangemeld bij een examenstichting voor een officieel examen dan registreren wij onderstaande gegevens:
 • Voorletters
 • Geboortedatum
 • Examenuitslag
 
Verzamelen en verwerken van gegevens van de leidinggevende van de cursist
Wij geven leidinggevende inzage in de resultaten van de cursisten. Zo krijgen leidinggevende inzicht in de toetsresultaten en of de cursist op schema is of niet. Cursisten worden hiervan van tevoren op de hoogte gebracht. De leidinggevende kan ook door medewerkers van Armslag gebeld worden voor overleg omtrent een opleidingstraject. Van de leidinggevende registreren wij onderstaande gegevens:
 • Voornaam en achternaam
 • E-mail adres werk
 • Telefoonnummer of mobielnummer werk
 
Verzamelen en verwerken van gegevens van de werkgever van de cursist
De werkgever van de cursist is onze opdrachtgever. De gegevens die wij verwerken worden gebruikt om hen op de hoogte te brengen van de cursusmogelijkheden en voor de facturatie. Bij iedere e-mailing wordt expliciet gemeld dat zij zich af kunnen melden en hiervoor is een button in de mailing aangebracht. Van onze opdrachtgever registreren wij onderstaande gegevens:
 • Bedrijfsnaam
 • Naam van ons contactpersoon
 • Telefoonnummer algemeen
 • Telefoonnummer direct
 • Mobiel nummer
 • Brancheorganisatie
 • Kamer van Koophandel nummer
 • E-mailadres voor het mailen van een factuur
 • Contactpersoon voor de facturen
 • Adres, postcode en plaats van het bedrijf
 • E-mail adres werk

 
Met wie delen wij gegevens?
 
 
Leidinggevende van de cursist
De leidinggevenden hebben de mogelijkheid om de resultaten van de gemaakte toetsen van de cursist te zien. Zij kunnen ook zien of de cursist op schema is met de studie. Mocht de cursist niet op schema zijn dan wordt dit met een e-mail aan de leidinggevende bekend gemaakt. De leidinggevenden kunnen van ons ook de behaalde certificaten en diploma’s per mail of per post ontvangen.
 
Examenstichting
Als wij de aanmelding van een examen op ons nemen dan delen wij gegevens met deze examenstichting. Zij hebben deze gegevens nodig voor het examen en diploma.
 • Voornaam en achternaam
 • E-mail adres werk
 • Voorletters
 • Geboortedatum
 
Alleen binnen Nederland
Er worden geen gegevens gedeeld buiten Nederland.

 

Hoelang bewaren wij gegevens?


Gegevens van de cursist
De bewaartermijn voor de cursist is zolang men in dienst is bij de werkgever, onze opdrachtgever.
Zodra de cursist uit dienst gaat worden de gegevens verwijderd. Er is dan niets meer aanwezig. Het is de verantwoordelijkheid van de cursist om op tijd alle behaalde certificaten te downloaden.
 
 
Gegevens van de werkgever van de cursist
De gegevens van onze opdrachtgever worden oneindig bewaard tenzij zij aangeven geen belangstelling meer te hebben dan worden de gegevens direct verwijderd.
 
 

Beveiliging & cookies


Gegevens van de cursist en de leidinggevende
De gegevens zijn beveiligd door een versleuteld (encrypted) wachtwoord. Dat betekent dat jouw wachtwoord voor ons onherkenbaar wordt gemaakt om te voorkomen dat onbevoegden de gegevens kunnen bekijken of gebruiken. Je logt bij ons in op een website met https-verbinding. Dit is herkenbaar aan de groene adresbalk en de bijbehorende info over de domeinhouder. 
 
 
Servers
De gegevens staan op servers en dagelijks worden er back-ups gemaakt (ook tijdens storingen). Onze servers zijn ondergebracht bij KPN Internet Services (ISO/NEN gecertificeerd) en zij zijn verantwoordelijk voor dagelijkse monitoring, onderhoud en support. Deze servers bevinden zich op Nederlands grondgebied. Eventuele storingen tijdens kantooruren (op werkdagen van 09.00-17.00) worden na melding direct opgepakt. Bel 023-557 30 40 of mail naar info@armslag.nl. Buiten kantooruren naar ‘best effort’.
 
 
Functionele cookies
Wij gebruiken uitsluitend functionele cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Ze zorgen er voor dat je kunt inloggen en dat je ingelogd kunt blijven wanneer je dat wenst.
 
 

Vragen, opmerkingen en klachten


Vragen & opmerkingen
Voor vragen en opmerkingen bel ons gerust op 023-557 30 40 of gebruik ons contactgedeelte: http://www.armslag.nl/3/contact

Mochten er gegevens van je gevraagd worden waarvan jij denkt dat die niet noodzakelijk zijn voor het volgen van een opleiding dan kun je dit melden bij info@armslag.nl
 
 
Klacht
Mocht je een klacht hebben over de manier waarop wij met jou gegevens omgaan dan kun je een klacht per mail indienen. Dat kan naar: info@armslag.nl
 
Ben je het vervolgens niet eens met de manier waarop wij de klacht hebben afgehandeld dan verwijzen wij jou naar de Autoriteit Persoonsgegevens waar je een klacht over ons kan indienen:
 
 
 
Met vriendelijke groet,
 
Gabriela Strahm en Bob Groos
Armslag Flexbranche opleidingen & e-learning
Hoofddorp, 7 mei 2018