Per 1 juli 2020: Aanvullend geboorteverlof

 

Aanvullend geboorteverlof: 5 keer de arbeidsduur per week
De partner van diegene die bevallen is mag vanaf 1 juli 2020 het aanvullend geboorteverlof opnemen. Dat aanvullende geboorteverlof is 5 keer de arbeidsduur per week.

Werkt men bijvoorbeeld 5 dagen per week en 6 uur per dag? 
Dan is het aanvullend geboorteverlof 150 uur.
 
Berekening:
5 dagen x 6 uur per dag werken = 30 uur per week x 5 weken aanvullend geboorteverlof = 150 uur.
 
 
Hoogte aanvullend geboorteverlof uitkering
Tijdens het aanvullend geboorteverlof verlof krijgt de partner geen salaris, maar een uitkering van het UWV. De werkgever moet voor de partner bij het UWV een uitkering voor de verlofperiode aanvragen. 
 
Deze uitkering is 70% van het dagloon. Dit dagloon kent wel een wettelijk maximum.
 
In een cao kan staan dat er meer dan 70% wordt uitgekeerd. In onze ABU/NBBU-cao voor uitzendkrachten is dit niet het geval. Het blijft bij 70%.
 
 
Opnemen aanvullend geboorteverlof
Voordat de partner het aanvullend geboorteverlof opneemt, moet men eerst het geboorteverlof van 1 keer de arbeidsduur opgenomen hebben. 
 
De werknemer moet het aanvullend geboorteverlof opnemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. De partner moet minimaal 4 weken voordat het aanvullend geboorteverlof ingaat dit schriftelijk of digitaal melden aan de werkgever. Indien het niet mogelijk was de melding van het verlof tijdig te doen, meldt de partner dit zo spoedig mogelijk aan de werkgever.
 
De partner moet aan de werkgever aangeven hoe hij het tegoed wil opnemen: alles, een gedeelte, achter elkaar of gespreid.
 
 
De werkgever mag aanvullend geboorteverlof wijzigen
Een werkgever kan het verlof tot 2 weken van tevoren in overleg met de partner wijzigen. Dat kan alleen bij een zwaarwegend bedrijfsbelang. Hij kan bijvoorbeeld andere dagen of andere weken voorstellen. 
 
 
Eindigen van de arbeidsovereenkomst nog voordat het volledige verlof is opgenomen
Eindigt de arbeidsovereenkomst nog voordat het volledige aanvullende geboorteverlof is opgenomen? Vindt de partner binnen de termijn van 6 maanden na de bevalling een nieuwe baan? Dan kan het resterende deel van het verlof worden meegenomen naar de nieuwe werkgever.
 
Samengevat geldt voor de partner:
  • het calamiteitenverlof met loondoorbetaling (100%) op de dag(en) van de bevalling.
  • het geboorteverlof gedurende 1 keer de arbeidsduur per week met loondoorbetaling (100%) waarbij het verlof binnen 4 weken na de geboorte moet worden opgenomen.
  • het aanvullend geboorteverlof gedurende 5 keer de arbeidsduur per week met een UWV-uitkering ter hoogte van 70% van het dagloon. Dit dagloon kent wel een wettelijk maximum. Het verlof moet binnen 6 maanden na de geboorte worden opgenomen.
 

Met vriendelijke groet,

Gabriela Strahm & Bob Groos
Armslag Flexbranche opleidingen & e-learning
M 06 22 96 76 03
E info@armslag.nl