Per 11 juli 2020: CAO voor Uitzendkrachten algemeen verbindend verklaard (AVV) t/m 31 mei 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de CAO voor Uitzendkrachten per 11 juli 2020 algemeen verbindend verklaard. Deze blijft algemeen verbindend verklaard tot en met 31 mei 2021. 
 
 
Uitzendondernemingen die geen ABU- of NBBU-lid zijn
Voor uitzendondernemingen die geen ABU- of NBBU-lid zijn betekent dit dat zij verplicht zijn om de CAO voor Uitzendkrachten vanaf 11 juli 2020 tot en met 31 mei 2021 te volgen.
 
 
AVV-loze periode vanaf 1 juni 2021
Als de CAO voor Uitzendkrachten per 1 juni 2021 niet meer algemeen verbindend verklaard is dan mogen alleen nog ABU-leden en NBBU-leden deze cao volgen.
Als de uitzendonderneming geen ABU- of NBBU-lid is dan zijn de wettelijke regels (BW) rondom uitzenden van toepassing.
De uitzendfaciliteit (26 gewerkte weken) en daarna het periode- en ketensysteem (3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd binnen 3 jaar).