Per 30 juli 2020: Verschillen in arbeidsvoorwaarden nog kleiner

Vanaf 30 juli 2020 zijn de verschillen in arbeidsvoorwaarden tussen gedetacheerde werknemers uit de EU en Nederlandse werknemers nog kleiner geworden.

Vanaf 30 juli 2020 is de harde kern arbeidsvoorwaarden uitgebreid en na 12 maanden werken heeft men recht op aanvullende Nederlandse arbeidsvoorwaarden.


Harde kern van de arbeidsvoorwaarden voor de eerste 12 maanden
Werkgevers uit andere EU-landen zijn verplicht bepaalde minimumarbeidsvoorwaarden toe kennen aan het personeel dat tijdelijk in Nederland komt werken. De zogenoemde harde kern van de arbeidsvoorwaarden bestaat in ieder geval uit de Nederlandse arbeidswetten: 

  • de Wet minimumloon en vakantiebijslag
  • de Arbeidstijdenwet
  • de Arbeidsomstandighedenwet
  • de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
  • de Algemene wet gelijke behandeling
 
 
Per 30 juli 2020 harde kern arbeidsvoorwaarden uitgebreid
Die harde kern is uitgebreid met:
  • voorwaarden voor huisvesting;
  • de vergoeding van uitgaven voor reis-, maaltijd- en verblijfkosten.
 

Per 30 juli 2020 aanvullende arbeidsvoorwaarden vanaf maand 13
Daarnaast hebben gedetacheerde werknemers, na twaalf maanden werken, recht op aanvullende Nederlandse arbeidsvoorwaarden.
  • Zij hebben dan recht op alle Nederlandse arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden uit de Nederlandse arbeidswetten en algemeen verbindend verklaarde cao-bepalingen.
  • Zij hebben geen recht op bepalingen over aanvullende pensioenregelingen en bepalingen over het sluiten en beëindigen van de arbeidsovereenkomst.

 

Links