Per november 2020: Er mogen meer gegevens verstrekt worden aan de inlener

 
Gegegevens over het ID-bewijs van de uitzendkracht
Sinds kort mogen door de uitzendonderneming meer gegevens verstrekt worden aan de inlener als deze inlener het risico van inleners- of ketenaansprakelijkheid wil beperken.
 
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geeft nu aan dat ook onderstaande gegevens aan de inlener verstrekt mogen worden over het ID-bewijs van de uitzendkracht:
  • nationaliteit
  • soort identiteitsbewijs
  • nummer
  • geldigheidsduur
Er mag nog steeds geen kopie ID-bewijs verstrekt worden tenzij het om een vreemdeling gaat. De vreemdeling moet dan een nationaliteit hebben die niet behoort tot een Europese Economische Ruimte land of Zwitserland.
 
 
Uitzendonderneming verplicht uitzendkracht te informeren
De uitzendonderneming blijft verplicht om de uitzendkracht te informeren over het verstrekken van zijn persoonsgegevens aan de inlener. De uitzendkracht moet weten om welke persoonsgegevens het gaat en met welk doel het verstrekt wordt.
 
 
Links
Deze informatie valt met onderstaande link terug te lezen onder het onderwerp ‘Identiteitsbewijs bij werk of uitkering’ en dan onder ‘Wat mag de inlener of aannemer voor wie ik werk met mijn identiteitsbewijs doen?’
 
 
Link naar Armslag nasagwerk
Heb je een account bij Armslag dan kan je deze informatie met onderstaande link terug lezen.