Per december 2020: Bijscholingstoets Flexbranchekennis 2020

Het is weer zover smiley
 
Vanaf eind volgende week (uiterlijk 13 december) is het weer mogelijk om onze jaarlijkse gratis Bijscholingstoets Flexbranchekennis te maken.
 
Iedereen die via Armslag het SEU-diploma behaald heeft, en/of toegang tot ons online naslagwerk heeft, ontvangt uiterlijk 13 december 2020 een mail met instructie en informatie.
 
Door deze toets te maken, wordt duidelijk wat je allemaal weet en misschien niet (meer) weet.
 
Na afloop zie je welke vragen goed of fout zijn beantwoord. Extra handig is, dat bij elk antwoord een verhelderende uitleg staat, plus een link naar de theorie over dit onderwerp.
 
Bij een cijfer zes of hoger wordt het ‘Certificaat Bijscholingstoets Flexbranchekennis 2020’ verstrekt.
 
Wij wensen je veel succes yes en onderstaand de onderwerpen die dit jaar aan bod komen:
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 • Aanzegtermijn
 • Arbeidsomstandighedenwet      
 • Algemeen verbindend verklaren cao (AVV)
 • Arbeidstijdenwet & uitzenden van jongeren
 • Beloning van de uitzendkracht
 • Discriminatie
 • Duurzame inzetbaarheid van de uitzendkracht
 • Driehoeksverhouding
 • Fasensysteem ABU/NBBU-cao voor uitzendkrachten
 • Uitzendbeding
 • Financiële voordelen voor werkgevers
 • Inlenersbeloning
 • Loondoorbetalingsverplichting uitsluiten           
 • Ontslag
 • Oproepovereenkomst
 • Opvolgend werkgeverschap
 • Proeftijd
 • Passende arbeid
 • Payrollovereenkomst
 • Personeelsdossier
 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
 • Per oproep recht op 3 uur loon
 • Periode- en ketensysteem
 • Reserveringen en verlofrechten
 • StiPP
 • Sollicitanten en richtlijnen
 • Vakantiedagen
 • Vreemdeling en werken
 • Wet verbetering poortwachter
 • Wet op de identificatieplicht (WID)
 • Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wet WML)
 • Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (WAADI)
 • Wet arbeid en zorg (WAZO)
 • Ziek zonder werkgever | Ziektewet (ZW)
 • Ziek met werkgever | Verlenging loondoorbetaling bij ziekte (VLZ)

Met vriendelijke groet,

Gabriela Strahm & Bob Groos
Armslag Flexbranche opleidingen & e-learning
E info@armslag.nl