Per 1 april 2021: AOW-gerechtigde recht op maximaal 6 weken loondoorbetaling bij ziekte

 

Per 1 april 2021 

Per 1 april wijzigt de lengte van loondoorbetaling bij ziekte voor een AOW-gerechtigde (BW 7 artikel 629 lid 2).
 
Nu is dat nog maximaal 13 weken.
 
Per 1 april 2021 heeft een AOW-gerechtigde slechts 6 weken recht op ziekengeld.
Ook in de ABU/NBBU-cao voor uitzendkrachten is dit zo geregeld (ABU/NBBU-cao voor uitzendkrachten - artikel 35).
 
Vanaf 1 april 2021: AOW-er heeft een uitzendovereenkomst met uitzendbeding
Heeft de AOW-gerechtigde een uitzendovereenkomst met uitzendbeding dan ontvang hij voor maximaal 6 weken lang 70% van het uitkeringsdagloon van het UWV en vult de uitzendonderneming aan met 20%. In totaal ontvangt de uitzendkracht dan 90% (70% van het UWV en 20% van de uitzendonderneming). 
 
Vanaf 1 april 2021: AOW-er heeft een detacheringsovereenkomst zonder uitzendbeding
Heeft de AOW-gerechtigde een detacheringsovereenkomst zonder uitzendbeding dan ontvang hij voor maximaal 6 weken 90% van naar tijdsruimte vastgestelde loon van de uitzendonderneming. 
Let op!
Er geldt een ondergrens van het minimumloon. Een AOW-gerechtigde uitzendkracht met minimumloon ontvangt in deze 6 weken niet 90% maar 100%!
 
 

Situatie rondom 1 april 2021

Voor AOW-gerechtigden die al voor 1 april 2021 ziek zijn geworden geldt dat de 6 weken pas per 1 april van toepassing zijn. Daarbij mag de totale termijn niet meer dan 13 weken zijn.
 
Voorbeeld 1
Een AOW-er wordt 2 weken voor 1 april 2021 ziek.
Op 1 april 2021 gaat de 6 weken-regel in. 
De AOW-er heeft dan in totaal recht op maximaal 8 weken ziekengeld.
De 2 weken voor 1 april plus de wettelijke 6 weken vanaf 1 april 2021.
 
Voorbeeld 2
Een AOW-er wordt 10 weken voor 1 april 2021 ziek.
Op 1 april 2021 gaat de 6 weken-regel in. 
De AOW-er heeft, vanaf 1 april 2021, nog maximaal 3 weken recht op ziekengeld. 
De AOW-er heeft dan in totaal recht op maximaal 13 weken ziekengeld.
De 10 weken voor 1 april plus 3 weken vanaf 1 april 2021.
De totale lengte van loondoorbetaling bij ziekte mag niet meer dan de huidige 13 weken zijn.
 
Voorbeeld 3
De AOW-er wordt op 2 april 2021 ziek. 
Hij heeft nu nog recht op 6 weken ziekengeld.