Tijdelijke regeling Oekraïne met vermelding dat men in Nederland mag werken

 
Vluchtelingen uit Oekraïne krijgen een document van de IND waaruit blijkt dat ze verblijven op grond van de Tijdelijke Regeling Oekraïne. Hierin staat ook dat zij mogen werken. 
 
Waar moet men aan voldoen
De Oekraïner moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
 • heeft de Oekraïense nationaliteit
 • is na 26 november 2021 uit Oekraïne vertrokken.
 • is voor 27 november 2021 uit Oekraïne vertrokken. Men was toen voor langere tijd in Nederland, omdat men een verblijfsvergunning had of asiel had aangevraagd. Men kan bewijzen dat men voor 27 november 2021 in Nederland was en niet in een ander EU-land.
De persoon heeft niet de Oekraïense nationaliteit, maar:
 • was op 23 februari 2022 een door Oekraïne erkende vluchteling.
 • had op 23 februari 2022 een geldige Oekraïense verblijfsvergunning.
De persoon is gezinslid van iemand die onder de regeling valt zoals:
 • een partner (getrouwd of ongetrouwd) en heeft een duurzame relatie.
 • een kind jonger dan 18 (die niet getouwd is).
 • een familielid en hij woonde samen met het gezin. Diegene is (grotendeels) afhankelijk van dit gezin.

Inschrijven bij de gemeente

 • Valt een persoon onder de regeling dan gaat hij naar de gemeente om zich in te laten schrijven in de Basisregistratie Personen (BRP).
 • Inschrijven betekent dat hij zijn persoonsgegevens en (tijdelijke) adres doorgeeft aan de gemeente.
 • Het verschilt per gemeente hoe de inschrijving gaat. Voor meer informatie hierover kan hij contact opnemen met de gemeente waar hij zich wil inschrijven.

Documenten voor de inschrijving

 • De gemeente moet weten wie hij is en waar hij vandaan komt. Daarom heeft de gemeente een aantal documenten nodig om hem te kunnen inschrijven.
 • Het gaat om deze documenten: een paspoort of ander identiteitsbewijs, een Oekraïense verblijfsvergunning die geldig was op 23 februari 2022 (als hij niet Oekraïens is).
 • Heeft iemand geen (goede) documenten, dan kan hij zich nog niet inschrijven bij de gemeente. Ook niet als zijn gezinsleden wel de Oekraïense nationaliteit hebben. Er komt een speciale locatie waar hij naartoe kan voor de inschrijving. Het is nog niet bekend waar deze locatie komt.

Bewijs van nationaliteit Oekraïense ambassade

 • Heeft iemand de Oekraïense nationaliteit, maar kan hij dit niet bewijzen met documenten, dan kan hij mogelijk een bewijs krijgen van de Oekraïense ambassade waaruit zijn identiteit en nationaliteit blijkt.
 • De ambassade controleert of hij de Oekraïense nationaliteit heeft. Als dit zo is, krijgt hij een bewijs met zijn foto.Met dit bewijs kan de gemeente hem wel inschrijven in de BRP.
 • Hij vraagt het document aan tijdens het inloopspreekuur bij de ambassade in Den Haag. Het inloopspreekuur is van 09:00 tot 13:00 uur op dit adres: Zeestraat 78, 2518 AD Den Haag.
 • Link naar IND: https://ind.nl/oekraine/Paginas/Tijdelijke-regeling-Oekraine.aspx

Vrijstelling werkvergunning vluchtelingen uit Oekraïne

 • Voor werknemers uit Oekraïne hoeft geen werkvergunning aangevraagd te worden als zij vallen onder de Tijdelijke regeling Oekraïne.
 • Twee werkdagen voordat de persoon gaat werken moet de werkgever dat melden bij het UWV 

Voorwaarden vrijstelling werkvergunning

Voor werknemers uit Oekraïne hoeft een werkgever geen werkvergunning aan te vragen onder deze voorwaarden: 
 • De werknemer valt onder de Tijdelijke regeling Oekraïne (zie hierboven).
 • Deze richtlijn geldt voor vluchtelingen uit Oekraïne. Zij hebben daardoor het recht om te werken in Nederland. De vrijstelling geldt vanaf 1 april 2022 en werkt terug tot en met 4 maart 2022.
 • De werknemer heeft een arbeidsovereenkomst met een werkgever.
 • De werkgever meldt dan met een formulier bij het UWV dat de werknemer bij hem aan het werk gaat. Hierbij vermeldt de werkgever onder meer de duur en omvang van het dienstverband, de functie en het loon.

Deze personen vallen onder de vrijstelling

 • Nog niet elke vluchteling heeft een document van de IND.
 • Daarom geldt tot en met 30 mei 2022 de vrijstelling voor alle Oekraïners als zij hun nationaliteit kunnen aantonen met een document, bijvoorbeeld een paspoort.

Melding vooraf bij het UWV
 • Als een werkgever een werknemer uit de Oekraïne in dienst wil nemen, moet hij dat bij het UWV melden.
 • De werknemer kan 2 werkdagen nadat de melding bij het UWV binnen is starten met werken. 
 • De werkgever meldt de Oekraïense werknemer aan bij het UWV met het formulier ‘Melden tewerkstelling van een tijdelijk beschermde werknemer uit Oekraïne’.
 • Print het volledig ingevulde formulier, onderteken het en stuur het naar: 
  UWV
  Bureau TWV/AJD
  Postbus 16140
  2500 BC DEN HAAG
 • Nadat het UWV de melding heeft ontvangen, sturen zij de werkgever een ontvangstbevestiging. De werkgever hoeft dit bericht niet af te wachten. De werknemer kan 2 werkdagen nadat de melding bij het UWV binnen is starten met werken. 
 • Als de werknemer andere werkzaamheden gaat doen, meldt de werkgever dat ook bij het UWV. Ook als het werk eerder eindigt of langer duurt. 
 • Link naar het UWV: https://www.werk.nl/werkgevers/wervingsadvies/werkvergunning/vrijstelling-vluchtelingen-oekraine/

Verder gelden de volgende zaken

Maak een kopie van het ID-bewijs.
 • Stuur kopie ID-bewijs aan de inlener.
 • Voldoe aan de identificatieplicht.
 • Bewaar het burger service nummer (BSN).
 • De ABU/NBBU cao voor uitzendkrachten en het arbeidsrecht zijn gewoon van toepassing.