Populaire studiemethodes ineffectief

Populaire studiemethodes zoals:
  • het markeren van stukken tekst;
  • het herlezen van lesstof;
  • het highlighten of onderstrepen van belangrijke zinnen;
  • of het maken van samenvattingen;
zijn nauwelijks effectief en van weinig nut, zo blijkt uit een nieuwe Amerikaanse studie. 
 
Het leidt niet tot een beter begrip, maar tot focus op individuele feiten. Daardoor worden de grote verbanden van een verhaal minder goed begrepen. Dat schrijven wetenschappers van Kent State University in het wetenschappelijk tijdschrift Psychological Science in the Public Interest.
 
Zij onderzochten de effectiviteit van populaire studiemethodes. Het blijkt dat niet alleen het markeren van teksten ineffectief is maar ook het maken van samenvattingen en het meerdere malen achter elkaar lezen van lesstof. Volgens deze wetenschappers ‘van weinig nut’.
 
 
Opdrachten maken en tussentijdse toetsen wel zinvol
Zelfoverhoring, door het maken van oefenvragen en het spreiden van studiesessies over een langere periode leiden wel tot betere resultaten bij overhoringen, zo blijkt uit de studie.
 
Uit een ander onderzoek van de Purdue University blijkt dat het maken van tussentijdse toetsen het leereffect verbeterd. Studenten werden in dit ondezoek gevaagd hun boeken en aantekeningen opzij te leggen en een tussentijdse toets te maken. Het leren werd met name door deze tussentijdse toetsen verbeterd.
 
 
Visie en kwaliteit van het Armslag E-Learning Systeem bevestigd
Ons E-Learning Systeem heeft deze uitkomsten als visie en vormt de basis van het systeem: lesstof is standaard met opdrachten en toetsen.

Lesstof wordt gelezen met het doel om de opdrachten te kunnen maken. Daarmee heeft de student een actieve houding en wordt gedwongen tot nadenken en oplossingen bedenken.

Op deze manier onthouden studenten, soms haast onopgemerkt, veel beter wat ze gelezen hebben. Het maken van de tussentijdse toetsen en deze daarna inkijken levert heel snel kennis op. Leren van fouten leert snel.

Wij hebben met deze methode zeer goede studie-resultaten en kunnen bevestigen wat uit deze onderzoeken naar voren komt.

Met ons Armslag E-Learning Systeem is dat ook voor u binnen handbereik.


Nog een prettige dag toegewenst en vriendelijke groet,
 
Gabriela Strahm & Bob Groos
Armslag E-Learning Systeem
Hoofddorp
T 023-5573040
M 06-22967603
E info@armslag.nl
W www.armslag.nl