Wat moet een sollicitant tijdens de sollicitatieprocedure meedelen over zijn gezondheidsproblemen?

De sollicitant heeft een mededelingsplicht ten aanzien van zijn ziekte/gebrek als hij weet of behoort te weten dat deze hem ongeschikt maakt voor een goede vervulling van de functie.
 
Geen belemmering
Indien de sollicitant van mening is dat de ziekte/gebrek geen belemmering zal vormen voor het uitoefenen van de functie, dan hoeft hij dit niet te melden. 
 
Op termijn wel belemmering
Als de de sollicitant verwacht dat (op korte termijn) of door het verloop van zijn ziekte/gebrek zich wel beperkingen kunnen voordoen dat moet hij dit wel melden.
 
@
Meer informatie over (aanstellings) keuringen en volop antwoorden op vragen kan men vinden bij de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA). Klik HIER