13: Opleiding voor detacheerders Arbeidsrecht & ABU/NBBU-cao | e-learning


Om in de detacheringsbranche te kunnen werken, is kennis van groot belang. Onze opleiding is uitermate geschikt voor ondernemingen die zich bezig houden met detacheren maar ook de ABU/NBBU-cao voor uitzendkrachten toepassen. Met behulp van onze e-learning vergroot deze opleiding jouw kennis over onderstaande onderwerpen:
 • Arbeidsrecht algemeen
 • Vormen van flexibele arbeid 
 • Periode- en ketensysteem
 • Vakantiedagen
 • Diverse bedingen in een arbeidsovereenkomst
 • Rechtsvermoeden
 • Per oproep recht op 3 uur loon
 • Eindigen van een arbeidsovereenkomst  
 • Personeelsdossier van een werknemer
 • Wet flexibel werken (Wfw) 
 • Wet op de ondernemingsraden (WOR)
 • Driehoeksverhouding
 • Mededingingswet
 • Wet aanpak schijnconstructies (WAS)
 • Brancheorganisaties
 • Stichting Sociaal Fonds Uitzendbranche (SFU)
 • Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (WAADI) & Beroepsgoederenvervoer
 • Uitzendfaciliteit
 • Fasensysteem ABU/NBBU-cao voor uitzendkrachten
 • Soorten uitzendovereenkomsten en detacheringsovereenkomsten
 • Opvolgend werkgeverschap
 • Beloning
 • Loondoorbetaling bij wegvallen uitzendarbeid en loon bij arbeidsongeschiktheid
 • Reserveringen en verlofrechten
 • Kostprijs en rekenen
 • Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wet WML)
 • Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP)
 • Duurzame inzetbaarheid van de uitzendkracht
 • Arbeidsmigranten uitzenden
 • Voorkomen van ziekte en ziekte-uitkeringen
 • Arbeidsomstandighedenwet
 • Arbeidstijdenwet & uitzenden van jongeren
 • Ziek met werkgever | Verlenging loondoorbetaling bij ziekte (VLZ)
 • Ziek zonder werkgever | Ziektewet (ZW)
 • Wet verbetering poortwachter
 • Personeelsdossier ziekteverzuim
 • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
 • Wet arbeid en zorg (WAZO)
 
Inhoud van de opleiding
De opleiding bestaat uit:
 • vier e-learningmodules

 

Certificaat
Na het volgen van deze opleiding ontvang je bij het afronden van de toetsen met minimaal een 6 een certificaat voor:
 • Arbeidsrecht
 • Driehoeksverhouding
 • ABU/NBBU-cao voor uitzendkrachten
 • Arbeidsongeschiktheid
 
Wat mag je verwachten van onze e-learning?
 • De e-learning is overzichtelijk en ingericht met leerlijnen en planning.
 • Nadat je voor het eerst hebt ingelogd wordt je door ons persoonlijk gebeld om te checken of alles duidelijk is.
 • Je maakt opdrachten, toetsen en voortgangstoetsen die het leerproces ondersteunen en vereenvoudigen.
 • Je kan naar podcasts luisteren die het leerproces versterken. Deze podcasts zijn gemaakt om kennis verder toe te lichten.
 • De doorlopende leeranalyse laat zien welke onderwerpen goed gaan en welke nog niet. 
 • Zeven dagen per week is Armslag van 9.00 tot 21.00 uur bereikbaar voor het beantwoorden van jouw vragen en verzoeken.
 • Je vorderingen en resultaten zijn ook inzichtelijk voor jouw leidinggevende.
 • Onze e-learning werkt overal op. Je hebt alleen een internetverbinding nodig.
 • Je hebt toegang tot onze e-learning totdat je de certificaten hebt behaald.

 

Wat mag je van Armslag verwachten als je klaar bent met de opleiding?
 • Je krijgt toegang tot het online naslagwerk.
 • Zolang je bij jouw werkgever in dienst bent, ontvang je (om up-to-date te blijven) informatie over wetswijzigingen en aanpassingen. 
 • Je kunt jaarlijks online onze gratis bijscholingstoets volgen.
 • Bij grote wijzigingen bieden wij jou gratis online bijscholingsopleidingen aan. 
 • Je ontvangt elke dinsdag en donderdag ochtend een kennisvraag per mail.
 
Wat is de studiebelasting?
 • De vier e-learningmodules hebben elk een studiebelasting van 8-12 uur.
 • In totaal tussen de 32-48 uur.

 

Belangrijke details
 • De opleiding Arbeidsrecht en Driehoeksverhouding kost per 4 januari 2024 € 220 (exclusief 21% btw). Dit bedrag is inclusief onbeperkte toegang tot onze e-learning.

Volledig Online