Documentherkenning voor de 4400-I norm | e-learning [SEU PE punten: 6]


Na het volgen van deze e-learning opleiding is men in staat om zelfstandig een Identiteitsdocument te controleren op de in het document aanwezige echtheidskenmerken en druktechnieken. Ook weet men of een vreemdeling wel of niet aan het werk mag en welke documenten van toepassing zijn. Ook leert men hoe deze documenten bewaard moeten worden en of een kopie wel of niet verstrekt mag worden aan derden.
 
 
Welke wetten komen aan bod
 • Wet op de Identificatieplicht (WID)
 • Echtheidskenmerken ID-bewijzen
 • Wet Basisregistratie Personen
 • Vreemdelingenwet (Vw)
 • Vreemdelingdocumenten en echtheidskenmerken
 • Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV)
 • Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU).
 
 
Inhoud van de opleiding
De opleiding bestaat uit:
 • Het maken van opdrachten.
 • Afronden van een tussentijdse toets met multiple choice vragen en multiple select vragen
 • Slotexamen met open vragen, multiple choice vragen en multiple select vragen. Dit examen wordt door Armslag nagekeken en beoordeeld.
 

Certificaat
 • Men ontvangt een certificaat op naam, bij een voldoende resultaat.
 • Dit certificaat voldoet ook aan aan de eisen van de inspecties voor het SNA-keurmerk. Het SNA-keurmerk (Stichting Normering Arbeid) is gebaseerd op inspecties die worden uitgevoerd op basis van de normen NEN 4400-1 en NEN 4400-2. Deze inspecties worden uitgevoerd door onafhankelijke inspectie-instellingen die zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie.
 
 
Wat is de studiebelasting?
 • De e-learning zal ca. 4-6 studie-uren in beslag nemen.
 • De tussentijdse toets duurt 34 minuten.
 • Het slotexamen duurt 44 minuten.
 
 
Wat mag je verwachten van onze e-learning?
 • De e-learning is overzichtelijk en ingericht met leerlijnen en planning.
 • Je maakt online opdrachten, de tussentijdse toets en het slotexamen.
 • De doorlopende leeranalyse laat zien welke onderwerpen goed gaan en welke niet. 
 • De toetsen kunnen door jou bekeken worden en elke toetsvraag is door Armslag toegelicht.
 • Zeven dagen per week is Armslag van 9.00 tot 21.00 uur bereikbaar voor het beantwoorden van jouw vragen en verzoeken.
 • Je vorderingen en resultaten zijn ook inzichtelijk voor jouw leidinggevende.
 • Onze e-learning werkt overal op. Je hebt alleen een internetverbinding nodig.
 • Je hebt toegang tot onze e-learning totdat je het certificaat hebt behaald.
 
 
Wat mag je van Armslag verwachten als je klaar bent met de opleiding?
 • Je blijft toegang houden tot de e-learning zodat je zaken kan blijven opzoeken en nalezen.
 • Zolang je bij jouw werkgever in dienst bent, ontvang je (om up-to-date te blijven) informatie over wetswijzigingen en aanpassingen. 
 • Bij grote wetswijziging wordt je uitgenodigd om de opleiding opnieuw te volgen zodat de certificering up-to-date blijft.
 • Ongelimiteerd toegang tot de helpdesk van Armslag voor advies en/of vakinhoudelijke vragen, ook na het afronden van de opleiding.
 
 
Belangrijke details
 • Prijs per deelnemer vanaf 4 januari 2024 € 134 (exclusief 21% btw).
 • Dit bedrag is inclusief onbeperkte toegang tot onze e-learning.
 • De Stichting Examens Uitzendbranche (SEU) kent voor deze opleiding 6 PE punten toe. 

Volledig Online